Posts tagged sukupuoli

Koulun toispuoleisuudesta: koulutodellisuuden suhde sukupuolten asemiin

Opintopiirissämme on paraikaa luettavana Tomi Kiilakosken, Tuukka Tomperin ja Marjo Vuorikosken toimittama artikkelikokoelma Kenen kasvatus? (Vastapaino, 2005). Aluksi otettiin tarkasteluun ensimmäinen osa, joka kritisoi kasvatuksen (alistavia) normeja, vastakkainasetteluja ja rakenteita esimerkiksi sukupuolen näkökulmasta:

Ensimmäisessä artikkelissa Marjo Vuorikoski kysyy: Onko naisen tiedolle sijaa koulutuksessa? Vuorikoski syyttää nykysuomalaista koulua sukupuolisokeudesta ja siitä, että ”miehiselle järkikeskeisyyden ihanteelle rakennettu koulutus ohittaa, mitätöi ja työntää syrjään naisiseksi mielletyt ominaisuudet”, joita ovat esimerkiksi epärationaalisuus, tunteet, ruumiillisuus ja seksuaalisuus (s. 31–32).

Vuorikoski nostaa esiin Jane Roland Martinin mielenkiintoisen näkemyksen siitä, kuinka koulu vetäytyy yksityiselämässä ja perheessä tarvittavien valmiuksien kehittämisestä ja keskittyy työelämässä tarvittavaan osaamiseen. (s. 33)

”Naisten alueeksi mielletyn yksityiselämän ja kodin piirissä tarvittavien valmiuksien ei ole katsottu edellyttävän erityistä osaamista tai on oletettu, että ne opitaan yksityiselämässä.” (s. 33)
Lue lisää…

Advertisement

Leave a comment »