Archive for elokuu, 2009

Effen kesäkollokvio 2009 – mitä tehdä luovuudella?

Vuoden 2009 Effen kesäkollokvio Creativity Genesis pidettiin kesäkuun puolivälissä Wittenissä Saksan länsikolkassa. Mukana oli noin 50-60 osallistujaa eri puolilta Keski- ja Itä-Eurooppaa ja myös neljä edustajaa Suomen Effestä. Kollokvion teemana oli tällä kertaa se, miten luovuutta ja innovaatiota voidaan tuoda koulutukseen. Ehkä voitaisiin myös kysyä, onko luovuus ylipäätään hyvä asia? Keskustelun aikana tuntui koko ajan tarpeellisemmalta pohtia, mihin luovuutta tarvitaan; mitä se voi meille tarjota; miksi tavoittelisimme sitä; ja miten sitä hallitaan?

Temaattisesti kollokvion ohjelma oli laadittu niin, että perjantaina keskusteltiin luovuuden määrittelystä, lauantaina sen tuomisesta opettajankoulutukseen ja sunnuntaina käytännön kokemuksista opetustilanteissa. Lauantaina osallistuimme myös työpajoihin, joissa tutkittiin ja kokeiltiin erilaisia luovuuteen liittyviä työskentelytapoja.

Keskustelu alkoi perjantaina Fiona Carnien yleisesittelyllä, jossa hän kertoi Effen pyrkivän pluralismin tukemiseen koulutuksessa eli toisin sanoen siihen, että ihmisillä olisi kaikissa maissa useita vaihtoehtoisia mahdollisuuksia valita koulutustapoja, menetelmiä ja kouluja. Luovuudesta puhuessaan Carnie totesi Einsteinia lainaten, että ihminen tarvitsee kehittyäkseen ennen kaikkea vapautta. Tästä päästiinkin ajankohtaiseen ongelmaan: miten tehdä tilaa luovuudelle, joka ei automaattisesti johtaisi talouden loputtomaan kasvuun ja ympäristön tuhoutumiseen? Carnien mukaan tarvitaan ennen kaikkea mielikuvitusta paremmasta maailmasta. Epäselväksi tosin jäi, mistä tämä mielikuvitus kumpuaa ja miten se toimii. Palattakoon siihen myöhemmin. Lue lisää…

Advertisement

Leave a comment »